Siskot on syöpään sairastuneiden naisten ryhmä.

Et ole yksin.

Päämäärämme ovat selkeät. 

Päämäärä 1:
kuntoutuminen

Haluamme, että syöpään sairastuneet saavat kuntoutua ja eheytyä sekä jaksaa paremmin.

Päämäärä 2:
henkinen tuki

Vertaistuki riittää pitkälle, mutta kun seinät tuntuvat kaatuvan päälle, tarvitaan ammattilaisen apua.

Päämäärä 3:
perheen tuki

Syöpä koskettaa koko perhettä. Haluamme auttaa myös lapsia ja puolisoita selviytymään syöpämatkasta. Yhdessä.

Päämäärä 4:
hyvä saattohoito

Kun potilas ymmärtää kuolevansa syöpään, hänellä pitää olla tilaisuus keskustella jäljellä olevasta ajastaan ja kuoleman kysymyksistä ammattilaisen kanssa.

Kirjanpidon palvelut Siskoille tarjoaa Administer Oy.