Siskot ry on syöpään sairastuneiden naisten perustama ja pyörittämä yhdistys.

Et ole yksin.

Siskojen toiminta on vasta alussa. Olemme luoneet päämäärät, ja nyt alamme kerätä varoja niiden saavuttamiseksi.

Päämäärä 1:
kuntoutuminen

Haluamme kehittää palvelun, jonka avulla syöpään sairastuneet voivat kuntoutua ja eheytyä sekä jaksaa paremmin.

Päämäärä 2:
henkinen tuki

Vertaistuki riittää pitkälle, mutta kun seinät tuntuvat kaatuvan päälle, tarvitaan ammattilaisen apua.

Päämäärä 3:
perheen tuki

Syöpä koskettaa koko perhettä. Haluamme auttaa myös lapsia ja puolisoita selviytymään syöpämatkasta. Yhdessä.

Päämäärä 4:
hyvä saattohoito

Kun potilas ymmärtää kuolevansa syöpään, hänellä pitää olla tilaisuus keskustella jäljellä olevasta ajastaan ja kuoleman kysymyksistä ammattilaisen kanssa.

Rakennamme tälle sivustolle uusia verkkosivujamme. Jatkossa toiseen osoitteeseemme www.siskola.fi  nousee potilaiden oma kohtaamispaikka.