Monilla syöpään sairastuvilla on läheisiä tukenaan – ei kuitenkaan kaikilla. Kenenkään ei pitäisi jäädä yksin vaikeassa tilanteessa. Tulevaisuus ja syövän arvaamattomuus pelottaa jokaista. Sairastunut saattaa kokea, että hänen läheisensä ja ystävänsä eivät tiedä, mitä pitäisi sanoa tai miten syöpään pitäisi suhtautua. Moni haluaa säästää läheisiään, eikä kerro heille vaikeimpia tuntojaan. Joskus tuntuu siltä, että vain toinen samassa tilanteessa oleva ymmärtää, miltä oikeasti tuntuu. Sen vuoksi vertaistuki on elintärkeää.

Päämäärämme tiedät. Nyt tarvitsemme apua niiden toteuttamiseksi.

Jos haluat tukea Siskoja, liity kannatus- tai yritysjäseneksi. Lähitulevaisuudessa lanseeraamme myös Siskojen tukituotteita – lue lisää Siskojen Onnenapilasta.

Potilasjäseneksi voit liittyä täällä.

Kiitos.

Tee lahjoitus!

FI31 1351 3000 1265 70 / Nordea

Siskot – syöpäkuntoutujat ry:n (Y 2650544-5) rahankeruulupa (RA/2017/713) on voimassa 13.07.2017–12.07.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättäviä varoja käytetään syöpäpotilaille suunnattuun valtakunnalliseen vertaistukitoimintaan. Yhdistys haluaa tarjota potilasjäsenilleen hoitoalan ammattilaisten palveluja (psyko- ja perheterapeutit, lymfaterapeutit, liikunta- ja ravintoneuvojat sekä saattohoidon ammattilaiset). Varojen avulla mahdollistetaan tasapuolinen vertaistuki kaikille syöpään sairastuneille potilasjäsenille. Varoja tullaan käyttämään Siskot ry:n valtakunnallisiin vertaistukitapahtumiin sekä vuosittaisen Siskopäivän järjestämiseen (tila- ja tapahtumakulut). Rahankeräystilit FI31 1351 3000 1265 70, NDEAFIHH.

Sovelletut oikeussäännökset: Rahankeräyslaki (255/2006) Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä (503/2006)

Tee lahjoitus!

FI31 1351 3000 1265 70 / Nordea

Siskot – syöpäkuntoutujat ry:n (2650544-5) rahankeruulupa (RA/2017/713) on voimassa 13.07.2017–12.07.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 


Kerättäviä varoja käytetään syöpäpotilaille suunnattuun valtakunnalliseen vertaistukitoimintaan. Yhdistys haluaa tarjota potilasjäsenilleen hoitoalan ammattilaisten palveluja (psyko- ja perheterapeutit, lymfaterapeutit, liikunta- ja ravintoneuvojat sekä saattohoidon ammattilaiset). Varojen avulla mahdollistetaan tasapuolinen vertaistuki kaikille syöpään sairastuneille potilasjäsenille. Varoja tullaan käyttämään Siskot ry:n valtakunnallisiin vertaistukitapahtumiin sekä vuosittaisen Siskopäivän järjestämiseen (tila- ja tapahtumakulut).

Rahankeräystilit FI31 1351 3000 1265 70, NDEAFIHH. Sovelletut oikeussäännökset: Rahankeräyslaki (255/2006) Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä (503/2006).